Jak dodać ogłoszenie

f1 Ob2 g33 łd9 o03 sfb ze1 e7b n86 ie1 e72 82 dd9 o72 03 se1 e4b rf1 w86 i03 s7b u72 6f md9 o0b ż7b n0c a72 fb zb2 g33 ł0c a03 sfb z0c a1e ć72 83 pd9 o83 p4b rfb ze1 efb z72 03 se1 e4b rf1 w86 i03 s72 fb z4b rfb ze1 e03 sfb z0c a36 j57 ą4a c41 y72 03 se3 t4b rd9 o7b n41 y72 fb z72 d9 ob2 g33 łd9 o03 sfb ze1 e7b n86 i0c a6f m86 i85 : ogłoszenia z linkami

69 Md9 o0b że1 e03 sfb z72 82 dd9 o82 d0c a1e ć72 03 sf1 wd9 o36 je1 e72 d9 ob2 g33 łd9 o03 sfb ze1 e7b n86 ie1 e72 82 dd9 o72 83 pd9 o7b n0c a82 d72 e4 5cf 072 03 se3 t4b rd9 o7b n72 d9 ob2 g33 łd9 o03 sfb ze1 e7b n86 id9 of1 w41 y4a c25 h90

21 Z0c a83 p4b r0c a03 sfb z0c a6f m41 y90 !